Vítejte na webových stránkách
9. Česko-Slovenského kongresu otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku

 

Děkujeme za účast na kongresu.

Každému účastníkovi kongresu bude do 13. 7. 2022 elektronickou formou zaslán Certifikát o účasti.

 

 
Videoprezentace kongresu je dostupná zde.
 

 

 
Fotogalerie z kongresu je dostupná zde.
 

 

Vítejte na webových stránkách
9. Česko-Slovenského kongresu otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku

Závěrečné slovo prezidenta kongresu


Vážení a milí kolegové,

8.–10. 6. 2022 se v brněnském hotelu International uskutečnil 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryn­go­ló­giu a chirurgiu hlavy a krku.

Organizací kongresu byla pověřena Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU a FN u sv. Anny v Brně, která si před dvěma lety připomínala 100leté výročí od svého založení. I s ohledem na toto významné jubileum jsme velmi rádi, že jsme Vás mohli v Brně přivítat a toto významné výročí si společně s Vámi připomenout.

Kvůli epidemiologické situaci byl kongres o rok odložen, a tak nezvykle po třech letech došlo ke společnému vrcholnému setkání českých a slovenských otorinolaryngologů. Hlavními tématy letošního kongresu byla otologie a diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku. Organizace odborné části kongresu se držela zavedeného programového konceptu. Jeho stěžejní částí byly panelové diskuze v rámci 12 kulatých stolů a široká nabídka 19 didaktických instruktážních kurzů vedených předními českými a slovenskými odborníky. Tradičně nechyběla ani bohatá sekce volných sdělení, panely posterových prezentací a odborný program nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zároveň mám upřímnou radost, že byl brněnský kongres ozdoben přítomností celosvětově uznávaného plastického chirurga a průkopníka obličejových transplantací prof. Bohdana Pomahače, který vystoupil se svou přednáškou při slavnostním zahájení. Myslím, pro celou otorinolaryngologickou obec byla jeho přítomnost na kongresu nevšedním zážitkem. Nejen prezentace špičkové klinické a vědecké práce, ale především pozoruhodný osobní příběh přednesený s velkou mírou pokory a skromnosti, byl pro každého účastníka dojemným okamžikem a zejména pro mladé lékaře neobyčejnou inspirací do další práce.

K slavnostnímu rázu kongresu jistě přispěl i bohatý společenský a doprovodný program. Jistě jste nenechali ujít návštěvu originální výstavy moderního umění „Uši, nosy a krky v současné české malbě“, jejíž koncept vznikl speciálně u příležitosti brněnského ORL kongresu.

Česko-Slovenský kongres se na jižní Moravu vrátil po dlouhých 17 letech. K radosti pořadatelů se mohl pochlubit rekordní účastí, 639 registrovaných účastníků a více než 720 osob včetně sponzorů a vystavovatelů a členů organizačního týmu. Pevně doufám, že pestrý vědecký program a tradičně vysoká odborná úroveň kongresu byla pro každého účastníka a především pro mladé lékaře velkým přínosem. Současně bylo naším cílem uspořádat kongres, který by byl protkán moravskou pohostinností a příjemnou atmosférou.

Děkujeme Vám za účast na kongresu

Za pořadatelský tým

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Přednáška při příležitosti slavnostního zahájení kongresu

Bohdan Pomahač

Chief of Plastic & Reconstructive Surgery, Smilow Cancer Hospital
Professor of Surgery at Yale School of Medicine, Yale University, New Haven, US

 

Slavnostní zahájení a společenský večer

Slavnostní zahájení 8. 6. 2022

Besední dům (Husova 534/20, 100 m od Best Western Premier Hotel International Brno)

Společenský večer 9. 6. 2022

Best Western Premier Hotel International Brno (Husova 16/200, 602 00 Brno-střed)


 

Mimořádná výstava současného výtvarného umění u příležitosti ORL kongresu

„Uši, nosy a krky v současné české malbě“

Galerie Graciano, ul. Veselá 39

Po celou dobu kongresu bude prodejní výstava volně přístupná pro účastníky ORL kongresu a všechny koupěchtivé zájemce.

 

 

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.