zpět na úvodní stránku

Detailed Programme

Wednesday 8 June 2022

09:30–12:30

Committee meeting of the ČSORLCHHK

Committee meeting of the SSO

12:30–13:00

Break

13:00–13:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 1: Strategie chirurgické léčby poruch dýchání ve spánku
Speakers: Klozar J. (FN Motol Praha), Betka Jar. (ÚVN Praha), Matyášek M. (FN Motol Praha)

IC 2: Nervus facialis – chirurgická identifikácia jednotlivých segmentov (Obtulovičová), léčba obrny n. VII (Lazák, Fík)
Speakers: Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok), Lazák J., Fík Z. (FN Motol Praha)

IC 3: Širokopásmová tympanometrie
Speakers: Chovanec M. (FNKV Praha), Bubáková K. (FNKV Praha), Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

IC 4: Adenotomie 21. století
Speaker: Kraus J. (FTN Praha)

13:45–14:00

Break

14:00–14:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 5: Tympanoplastiky od A po Z
Speaker: Klačanský J. (LF UK a UN Bratislava)

IC 6: Videokymografie v klinické praxi
Speakers: Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha), Švec J. G. (Hlasové a sluchové centrum Praha)

IC 7: Modifikovaná technika plastiky odstávajícího boltce podle Mustardého a Furnase
Speaker: Michálek R. (Pardubická nemocnice)

IC 8: Vaskulární anomálie v dětském věku – jak je řešíme?
Speaker: Katra R. (FN Motol Praha)

14:45–15:15

Break

15:15–16:45

ROUND TABLES

RT 1: Kochleární implantace v ČR, SR a Rakousku
Moderator: Profant M. (LF UK a UN Bratislava)

RT 2: Karcinom hrtanu
Moderator: Tedla M. (LF UK a UN Bratislava)

FREE PAPERS 1

Slinné žlázy a lícní nerv
Chairs: Kalfeřt D. (FN Motol Praha), Horáková Z. (FN Olomouc)

Epidemiologie karcinomů příušní žlázy v České republice – pilotní studie
Kalfeřt D. (FN Motol Praha)

Primární spinocelulární karcinom příušní slinné žlázy – vzácná malignita
Horáková Z. (FN Olomouc)

MALT lymfom u pacientů se Sjögrenovým syndromem
Dostálová L. (FN Motol Praha)

Chirurgická liečba nádorov priušnej slinnej žľazy – naše skúsenosti
Uhliarová B. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

Zkušenosti se strategií sledování u vybraných pacientů s diagnostikovaným Warthinovým tumorem pomocí ultrazvukem řízené biopsie tenkou jehlou (FNAB)
Fíková A. (FN Motol Praha)

Syndrom Freyové, komplikace chirurgie příušní žlázy a její moderní terapeutické možnosti
Hudečková M. (FN u sv. Anny v Brně)

Co můžeme nabídnout pacientovi s obrnou lícního nervu? – hemihypoglosso-faciální anastomóza
Fík Z. (FN Motol Praha)

Komplexní přístup k reanimační chirurgii u pacientů s parézou lícního nervu a hodnocení výsledku rekonstrukce pomocí systému Kinect
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

16:45–17:00

Break

17:00–18:45

Opening of the exhibition of modern art “Uši, nosy a krky v současné malbě” (Ears, noses and necks in contemporary painting)
Graciano Gallery

Assembly of members  of the ČSORLCHHK ČLS JEP
(17:00–17:30)

Screening sluchu
meeting of regional coordinators of the Czech Republic
(17:45–18:30)

18:45–19:00

Break

19:00–23:00

CONGRESS OPENING
Besední dům

Keynote lecture
Prof. Bohdan Pomahač

 

Thursday 9 June 2022

08:00–08:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 9: Septorinoplastika – prezervačná a hybridná technika
Speaker: Kováč M. (ORL KLINIKA, s.r.o., Banská Bystrica)

IC 10: Screening sluchu novorozenců – jak to děláme v České republice?
Speakers: Dršata J. (FN Hradec Králové), Hošnová D. (FN Brno), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

IC 11: Atypické mykobakteriózy
Speakers: Máchalová M. (FN Brno), Helešic J. (FN Brno)

IC 12: Stenózy dýchacích cest u dětí – současné možnosti léčby
Speakers: Jurovčík M. (FN Motol Praha), Bodláková M. (FN Motol Praha), Čada Z. (FN Motol Praha)

08:45–09:15

Break

09:15–10:45

ROUND TABLES

RT 3: COVID
Moderator: Urbánková P. (FN u sv. Anny v Brně)

RT 4: Sluchadlo versus kochleární implantát – děti na pomezí obou technologií
Moderator: Havlík R. (AFC Brno)

FREE PAPERS 2

Rekonstrukční chirurgie a rinologie
Chairs: Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice), Slouka D. (FN Plzeň)

Estetické zákroky v ORL oblasti
Nedeliak T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

Stopkaté laloky v ére mikrovaskulárnej rekonštrukcie hlavy a krku
Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice)

Kraniofaciální poranění
Blecha J. (ÚVN Praha)

Rekurence invertovaného papilomu
Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

ORL prístup na tumory sellárnej oblasti – naše skúsenosti 2019–2021
Máčaj M. (Nemocnica svätého Michala, Bratislava)

Adenómy hypofýzy – výsledky chirurgickej liečby na klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružobmerok – FN
Gregusová M. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

Vliv první zvolené terapie epistaxe na riziko její recidivy
Škopek P. (FN Plzeň)

E-POSTER SESSION 1

Onkologie a varia
ChairBinková H. (VN Brno)

Je vaskularizace typ IV dle Ni charakteristická pro benigní nebo maligní léze hrtanu?
Staníková L. (FN Ostrava)

Vliv radioterapie na změnu slizniční cévní architektoniky u karcinomů hlasivek – pilotní studie
Kántor P. (FN Ostrava)

TORS v léčbě karcinomů neznámé primární lokalizace metastazujících do krčních lymfatických uzlin – kazuistická sdělení
Pavelková L. (FN Motol Praha)

Zhodnocení radikality transorální robotické chirurgie při resekcích spinocelulárních karcinomů orofaryngu
Vitoul K. (FN Olomouc)

Vliv věku a komorbidit na výskyt pooperačních komplikací a délku hospitalizace u pacientů po vybraných velkých onkochirurgických výkonech v oblasti hlavy a krku
Del Maschio Š. (FNKV Praha)

Statistická analýza sinonazálních karcinomů infiltrujících periorbitu
Novák Š. (FN Motol Praha)

Tracheotómia v ére pandémie COVID-19
Pavlovčinová G. (LF UK a UN Bratislava)

Rizikové faktory pro pooperační krvácení po adenotomii
Bartoš M. (FN Brno)

Doporučené postupy pro ORL lékaře při vyšetření a diagnostice autoimunitních puchýřnatých onemocnění (Autoimmune blistering diseases, AIBD)
Burianová J. (Nemocnice Most)

10:45–11:00

Break

11:00–12:30

ROUND TABLES

RT 5: Rekonstrukční chirurgie
Moderator: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)

RT 6: Vestibulární schwannom
Moderator: Betka Jan (FN Motol Praha)

FREE PAPERS 3

Štítná žláza a varia
Chairs: Kraus J. (FTN Praha), Nechojdomová D. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

Jak uvíznout v síti aneb „kryptokolaps“ zdravotní péče
Kraus J. (FTN Praha)

Tumory příušní slinné žlázy – klasifikace dle ESGS (retrospektivní studie)
Šatanková J. (FN Hradec Králové)

Operácie štítnej žľazy na Klinike ORL a ChHaK v Bratislave v rokoch 2011–2021
Nechojdomová D. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

Vliv poranění Nervus laryngeus superior na kvalitu hlasu po totální tyreoidektomii
Veldová Z. (ÚVN Praha)

Middle ear myoclonus jako příčina objektivního tinnitu: Kazuistické sdělení a přehled dosavadní literatury
Bonaventurová M. (FN Motol Praha)

Výsledky intraoperačného monitoringu iPTH v súbore Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN v Ružomberku
Koiš D. (ÚVN SNP Ružomberok)

Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu: pilotní výsledky
Hránková V. (FN Ostrava)

Diagnostika heterotopické žaludeční sliznice horního jícnu na Novojičínsku
Enter M. (Nemocnice Nový Jičín)

Výsledky léčby hlubokých krčních zánětů na ORL klinice FN Plzeň
Nasswetter J. (FN Plzeň)

E-POSTER SESSION 2

Otologie
Chair: Smilek P. (FN u sv. Anny v Brně)

Databáze screeningu sluchu novorozenců v Hradci Králové v letech 2012–2021
Homoláč M. (FN Hradec Králové)

Screening sluchu novorozenců Plzeňského a Karlovarského kraje v letech 2020 a 2021
Hanáková J. (FN Plzeň)

Sluchové zisky po operaci vrozených středoušních vad
Švejdová A. (FN Hradec Králové)

Funkční změny centrální sluchové dráhy a asociovaných oblastí způsobené presbyakuzí a tinitem
Fuksa J. (FNKV Praha)

Vyhodnocení ototoxicity platinových derivátu aplikovaných při léčbě nádorových onemocnění v těhotenství
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

Schwannom v oblasti prednej bázy lebky
Havriľak M. (ÚVN SNP Ružomberok)

Využití přímé monitorace sluchového nervu u operací vestibulárního schwannomu
Peterková L. (FN Motol Praha)

Stav vestibulárních funkcí pacientů s Menièrovou chorobou po dekompresi endolymfatického vaku
Murgašová L. (FNKV Praha)

12:30–12:45

Break

12:45–13:45

Break for Lunch / Lunch symposia

LUNCH SYMPOSIUM I

MED-EL a Audionika

Novinky ve světě sluchových implantátů

Ing. Vít Matějovský: Cesta za sluchem –Osobní zkušenosti uživatele kochleárního implantátu

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.: Startujeme – Představení portfolia sluchových protéz MED-EL

Univ. Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner, MBA: Spolehlivost kochleárních implantátů – Zkušenosti a ohlasy z celého světa

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.: Ako to robíme my – Jednostranná hluchota a kochleární implantáty

doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.: Na délce záleží – Důležitost volby správné délky elektrody

MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D.: Aktivně do kosti – Brněnské zkušenosti s kostními sluchovými implantáty

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.: ROBOTOL – Naše první postřehy z robotických implantací

LUNCH SYMPOSIUM II

GSK

Kdy, komu a proč indikovat biologickou léčbu anti-IL5?

MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.: Biologická léčba: nová šance pro pacienty s nosní polypózou

MUDr. Irena Krčmová, CSc.: Jak to vidí imunolog?

MUDr. Zdeněk Knížek Ph.D.: Jak to děláme v Pardubicích?

LUNCH SYMPOSIUM III

Atos Medical AB

Komplexní rehabilitace pacientů po totální laryngektomii – vize a realita

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.: Současná koncepce rehabilitace laryngektomovaných

MUDr. V. Koucký: Tipy a triky v ambulantní péči o pacienty s hlasovou protézou

Mgr. M. Bárta: Možnosti fyzioterapie u pacientů po totální laryngektomii

 

13:45–14:00

Break

14:00–15:30

ROUND TABLES

RT 7: Zlomeniny spánkové kosti
Moderator: Chrobok V. (FN Hradec Králové)

RT 8: Je naše ATB léčba racionální?
Moderator: Skřivan J. (FN Motol Praha)

NON-MEDICAL SESSION

Chairs: Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

Project „My Operating Room Nurse Coach“
Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

Přehled klíčových vlastností nástrojů k hodnocení rizika malnutrice hospitalizovaných pacientů
Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

Samovyšetření chuti s využitím telemedicíny
Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

Ošetřování ran v horních cestách dýchacích a možnosti produktů s proteolytickými enzymy (HCD)
Šimurdová M. (FN Motol Praha)

Kochleární implantáty
Coufalová K. (FN u sv. Anny Brno)

Využití epitéz v otorinolaryngologii – kazuistika
Bohušová B. (FN Ostrava)

Využití Sorelexu v léčbě defektu u muskulokutánního laloku
Lauková Z. (FN Hradec Králové)

Jak vyhovět lékaři u operace?
Bábíčková V. (FN Ostrava)

Operační divadlo
Zetková J. (FN u sv. Anny Brno)

15:30–15:45

Break

15:45–16:45

FREE PAPERS 4

Dětská ORL
Chairs: Dlouhá O. (VFN Praha), Šlapák I. (FN Brno)

Genetika maligních nádorů štítné žlázy v dětském věku
Katra R. (FN Motol Praha)

APD (auditory processing disorder) u dětí – výsledky dichotických testů
Dlouhá O. (VFN Praha)

Rizikové faktory krvácení po adenotomii u dětí – prospektivní studie
Bartoš M. (FN Brno)

Krvácení po tonzilektomii
Riant M. (FN Plzeň)

Extenzivní parafaryngeální absces u 4měsíčního kojence
Petrová B. (FN Brno)

Chirurgické řešení abscesu očnice v dětském věku
Šlapák I. (FN Brno)

FREE PAPERS 5

Otologie
Chairs: Kovář D. (ÚVN Praha), Školoudík L. (FN Hradec Králové)

Léze zevního zvukovodu – indikace k chirurgii?
Bandúrová V. (FN Motol Praha)

Naše zkušenosti s léčbou maligní externí otitidy a osteomyelitidy baze lební
Mejzlík J. (FN Hradec Králové)

Osteomyelitida baze lební – kontroverzní diagnostika a léčba
Mateášiková Z. (FN Olomouc)

Život ohrožující komplikace otitis media
Klail P. (FN Plzeň)

Kombinovaná sub/premyringická myringoplastika
Kovář D. (ÚVN Praha)

Změna chuti po operaci otosklerózy
Školoudík L. (FN Hradec Králové)

16:45–17:00

Break

17:00–17:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 13: Jak správně otoskopovat a vyšetřit sluch u dětí?
Speakers: Chrobok V. (FN Hradec Králové), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Dršata J. (FN Hradec Králové), Černý M. (FN Hradec Králové)

IC 14: Ultrazvuk v ORL oblasti
Speakers: Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Astl J. (ÚVN Praha), Laštůvka P. (FN Motol Praha)

IC 15: Posturálne stratégie a prehĺtacie manévre v behaviorálnej liečbe orofaryngeálnej dysfágie
Speaker: Adzimová S. (ÚVN SNP Ružomberok)

IC 16: Léčba lokálně pokročilého karcinomu hrtanu – od historie po současnost
Speakers: Čoček A. (FTN Praha), Lohynská R. (FTN Praha), Jirkovská M. (FN Motol Praha), Pechačová Z. (FN Bulovka, Praha)

17:45–18:00

Break

18:00–19:00

Meeting with sponsors of the ČSORLCHHK ČLS JEP

19:00–20:00

Break

20:00–01:00

SOCIAL EVENING
Best Western Premier Hotel International Brno (Kongresový sál, Restaurant Lucullus a Gusto Plzeňka)

 

Friday 10 June 2022

08:30–09:15

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 17: Prstienková myringoplastika
Speaker: Sičák M. (ÚVN SNP Ružomberok a SZU Bratislava)

IC 18: Endonazální dakryocystorinostomie – tipy a triky
Speakers: Komínek P. (FN Ostrava), Matoušek P. (FN Ostrava)

IC 19: Vyšetření chuti
Speakers: Vodička J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice), Maléřová S. (FN Motol Praha), Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

IC 20: Jak hledat historické údaje nejen v otorinolaryngologii a uspět?
Speaker: Kalivoda I. (Nemocnice Nový Jičín)

09:15–09:45

Break

09:45–11:15

ROUND TABLES

RT 9: Orofaryngeální karcinom
Moderator: Klozar J. (FN Motol Praha)

RT 10: Chronický středoušní zánět u dětí – omyly v diagnostice, léčbě a managementu komplikací
Moderator: Urík M. (FN Brno)

FREE PAPERS 6

Otoneurologie a ušní implantologie
Chairs: Golierová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava), Ruml F. (FN Plzeň)

Akútne vertigo: príčiny, diagnostika, liečba – 11 ročné skúsenosti
Antalová J. (LF UK a UN Bratislava)

Vestibular evoked myogenic potencials (VEMPs)
Papathanasiou E. (The Cyprus Institute of Neurology & Genetics)

Neinvazivní možnosti léčby Menièrovy choroby
Ruml F. (FN Plzeň)

Etiológia jednostrannej hluchoty – úskalia a výsledky
Bercíková B. (LF UK a UN Bratislava)

Dvě generace sluchových implantátů Bonebridge pro kostní vedení: audiologický přínos a kvalita života u dětí
Šikolová S. (FN Brno)

Kochleární implantace v letech 2015–2021 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Tesařová M. (FN Motol Praha)

Vplyv malformácií vnútorného ucha na audiologické výsledky po kochleárnej implantácii
Víglaská D. (LF UK a UN Bratislava)

Druhostranná kochleární implantace u dospělých pacientů
Kalitová P. (FN Motol Praha)

Komplikácie kochleárnej implantácie v súbore DORLK LF UK a NÚDCH v rokoch 2018–2022
Golierová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava)

11:15–11:30

Break

11:30–12:30

Break for Lunch / Lunch symposia

LUNCH SYMPOSIUM IV

Sanofi

Nové možnosti léčby těžké CRS s nosní polypózou

PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.: Farmakologický pohled na principy biologické léčby

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.: Léčba chronické rinosinusitidy s polypy

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.: Rýma slečny Lotte

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.: Biologická léčba a čich

LUNCH SYMPOSIUM V

Cochlear Europe Limited

OSIA2 – oficiální uvedení v České republice a na Slovensku

Christian Supper: Představení OSIA2

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.: První OSIA zkušenosti dospělí

doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.: První zkušenost OSIA děti

diskuze

12:30–12:45

Break

12:45–14:15

ROUND TABLES

RT 11: Cévní nádory
Moderator: Doležal P. (Nemocnica svätého Michala, Bratislava)

RT 12: Akutní vertigo
Moderator: Čada Z. (FN Motol Praha)

FREE PAPERS 7

Onkologie
Chairs: Brož M. (FN Olomouc), Holý R. (ÚVN Praha)

Využití nové technologie ORBEYE 4K 3D OLYMPUS exoskopu – videomikroskopu v diagnostice nádorů v otorinolaryngologii
Holý R. (ÚVN Praha)

Asociace mezi klinickými známkami orofarygeální dysfagie a patologickými nálezy na videofluoroskopii u dětí
Jančíková J. (FN Brno)

The dilemma in managing multiple head and neck paragangliomas
Guha A. (FNKV Praha)

Význam histopatologického hodnocení resekčních okrajů po endoskopických laserových chordektomiích pro karcinom hlasivky
Votava M. (FN Motol Praha)

Vliv intraoperační neuromonitorace u operací v oblasti hlavy a krku na kardiovaskulární systém
Urbániová Z. (FNKV Praha)

Krvácení po onkochirurgických výkonech v orofaryngu – vliv ligace vena jugularis interna
Razzouk P. (Pardubická nemocnice)

Reiradiácia rekurentných a duplicitných nádorov hlavy a krku
Švajdová M. (ÚVN SNP Ružomberok)

Pacient s hlasovou protézou – přehled komplikací a jejich řešení
Brož M. (FN Olomouc)

14:15–14:30

Break

14:30–15:00

CONGRESS CLOSING

   

Last update on 17 May 2022.
Programme changes reserved.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r. o.