zpět na úvodní stránku

Detailed Programme

Wednesday 8 June 2022

09:30–12:30

Committee meeting of the ČSORLCHHK

Committee meeting of the SSO

12:30–13:00

Break

13:00–13:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 1: Strategie chirurgické léčby poruch dýchání ve spánku
Speakers: Klozar J. (FN Motol Praha), Betka Jar. (ÚVN Praha), Matyášek M. (FN Motol Praha)

IC 2: Nervus facialis – chirurgická identifikácia jednotlivých segmentov (Obtulovičová), léčba obrny n. VII (Lazák, Fík)
Speakers: Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok), Lazák J., Fík Z. (FN Motol Praha)

IC 3: Širokopásmová tympanometrie
Speakers: Chovanec M. (FNKV Praha), Bubáková K. (FNKV Praha), Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

IC 4: Stenózy dýchacích cest u dětí – současné možnosti léčby
Speakers: Jurovčík M. (FN Motol Praha), Bodláková M. (FN Motol Praha), Čada Z. (FN Motol Praha)

13:45–14:00

Break

14:00–14:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 5: Tympanoplastiky od A po Z
Speaker: Klačanský J. (LF UK a UN Bratislava)

IC 6: Videokymografie v klinické praxi
Speakers: Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha), Švec J. G. (Hlasové a sluchové centrum Praha)

IC 7: Modifikovaná technika plastiky odstávajícího boltce podle Mustardého a Furnase
Speaker: Michálek R. (Pardubická nemocnice)

14:45–15:15

Break

15:15–16:45

ROUND TABLES

RT 1: Kochleární implantace v ČR, SR a Rakousku
Moderator: Profant M. (LF UK a UN Bratislava)
Members: Baumgartner W.-D. (University of Vienna, Rakousko), Kabátová Z. (LF UK a UN Bratislava), Urík M. (FN Brno), Skřivan J. (FN Motol Praha) Veselý M. (FN u sv. Anny Brno), Bouček J. (FN Motol Praha)

RT 2: Karcinom hrtanu
Moderator: Tedla M. (LF UK a UN Bratislava)
Members: Sláviková K. (LF UK a UN Bratislava), Zábrodský M. (FN Motol Praha), Gál B. (FN u sv. Anny Brno), Šatanková J. (FN Hradec Králové)

FREE PAPERS 1

Slinné žlázy a lícní nerv
Chairs: Kalfeřt D. (FN Motol Praha), Horáková Z. (FN Olomouc)

VS 1: Epidemiologie karcinomů příušní žlázy v České republice – pilotní studie
Kalfeřt D. (FN Motol Praha)

VS 2: Primární spinocelulární karcinom příušní slinné žlázy – vzácná malignita
Horáková Z. (FN Olomouc)

VS 3: MALT lymfom u pacientů se Sjögrenovým syndromem
Dostálová L. (FN Motol Praha)

VS 4: Chirurgická liečba nádorov priušnej slinnej žľazy – naše skúsenosti
Uhliarová B. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

VS 5: Zkušenosti se strategií sledování u vybraných pacientů s diagnostikovaným Warthinovým tumorem pomocí ultrazvukem řízené biopsie tenkou jehlou (FNAB)
Fíková A. (FN Motol Praha)

VS 6: Syndrom Freyové, komplikace chirurgie příušní žlázy a její moderní terapeutické možnosti
Hudečková M. (FN u sv. Anny v Brně)

VS 7: Co můžeme nabídnout pacientovi s obrnou lícního nervu? – hemihypoglosso-faciální anastomóza
Fík Z. (FN Motol Praha)

VS 8: Komplexní přístup k reanimační chirurgii u pacientů s parézou lícního nervu a hodnocení výsledku rekonstrukce pomocí systému Kinect
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

16:45–17:00

Break

17:00–18:45

Opening of the exhibition of modern art “Uši, nosy a krky v současné malbě” (Ears, noses and necks in contemporary painting)
Graciano Gallery

Assembly of members  of the ČSORLCHHK ČLS JEP
(17:00–17:30)

Screening sluchu
meeting of regional coordinators of the Czech Republic
(17:45–18:30)

18:45–19:00

Break

19:00–23:00

CONGRESS OPENING
Besední dům

Keynote lecture
Prof. Bohdan Pomahač

 

Thursday 9 June 2022

08:00–08:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 9: Septorinoplastika – prezervačná a hybridná technika
Speaker: Kováč M. (ORL KLINIKA, s.r.o., Banská Bystrica)

IC 10: Screening sluchu novorozenců – jak to děláme v České republice?
Speakers: Dršata J. (FN Hradec Králové), Hošnová D. (FN Brno), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

IC 11: Atypické mykobakteriózy
Speakers: Máchalová M. (FN Brno), Helešic J. (FN Brno)

IC 12: Adenotomie 21. století
Speaker: Kraus J. (FTN Praha)

08:45–09:15

Break

09:15–10:45

ROUND TABLES

RT 3: COVID
Moderator: Urbánková P. (FN u sv. Anny v Brně)
Members: Tachezy R. (PF UK Praha), Vodička J. (Pardubická nemocnice), Vojtíšek T. (ÚSL FN u sv. Anny v Brně)

RT 4: Sluchadlo versus kochleární implantát – děti na pomezí obou technologií
Moderator: Havlík R. (AFC Brno)
Members: Hošnová D. (FN Brno), Horáková R. (AFC Brno), Weberová P. (AFC Brno), Šestáková P. (AFC Brno)

FREE PAPERS 2

Rekonstrukční chirurgie a rinologie
Chairs: Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice), Slouka D. (FN Plzeň)

VS 9: Estetické zákroky v ORL oblasti
Nedeliak T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 10: Stopkaté laloky v ére mikrovaskulárnej rekonštrukcie hlavy a krku
Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice)

VS 11: Kraniofaciální poranění
Blecha J. (ÚVN Praha)

VS 12: Rekurence invertovaného papilomu
Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 13: ORL prístup na tumory sellárnej oblasti – naše skúsenosti 2019–2021
Máčaj M. (Nemocnica svätého Michala, Bratislava)

VS 14: Adenómy hypofýzy – výsledky chirurgickej liečby na klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružobmerok – FN
Gregusová M. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

VS 15: Vliv první zvolené terapie epistaxe na riziko její recidivy
Škopek P. (FN Plzeň)

E-POSTER SESSION 1

Onkologie a varia
ChairBinková H. (VN Brno)

EP 1: Je vaskularizace typ IV dle Ni charakteristická pro benigní nebo maligní léze hrtanu?
Staníková L. (FN Ostrava)

EP 2: Vliv radioterapie na změnu slizniční cévní architektoniky u karcinomů hlasivek – pilotní studie
Kántor P. (FN Ostrava)

EP 3: TORS v léčbě karcinomů neznámé primární lokalizace metastazujících do krčních lymfatických uzlin – kazuistická sdělení
Pavelková L. (FN Motol Praha)

EP 4: Zhodnocení radikality transorální robotické chirurgie při resekcích spinocelulárních karcinomů orofaryngu
Vitoul K. (FN Olomouc)

EP 5: Vliv věku a komorbidit na výskyt pooperačních komplikací a délku hospitalizace u pacientů po vybraných velkých onkochirurgických výkonech v oblasti hlavy a krku
Del Maschio Š. (FNKV Praha)

EP 6: Statistická analýza sinonazálních karcinomů infiltrujících periorbitu
Novák Š. (FN Motol Praha)

EP 7: Tracheotómia v ére pandémie COVID-19
Pavlovčinová G. (LF UK a UN Bratislava)

EP 8: Rizikové faktory pro pooperační krvácení po adenotomii
Bartoš M. (FN Brno)

EP 9: Doporučené postupy pro ORL lékaře při vyšetření a diagnostice autoimunitních puchýřnatých onemocnění (Autoimmune blistering diseases, AIBD)
Burianová J. (Nemocnice Most)

10:45–11:00

Break

11:00–12:30

ROUND TABLES

RT 5: Rekonstrukční chirurgie
Moderator: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)
Members: Pomahač B. (Yale University, USA), Doležal P. (Nemocnica sv. Michala, Bratislava), Dvořák Z. (KPECH FN u sv. Anny v Brně), Stupka I. (KPECH FN u sv. Anny v Brně)

RT 6: Vestibulární schwannom
Moderator: Betka Jan (FN Motol Praha)
Members: Chovanec M. (FNKV Praha), Vlasák A. (NCHK FN Motol Praha), Rottenberg J. (FN u sv. Anny v Brně), Fík Z. (FN Motol Praha)

FREE PAPERS 3

Štítná žláza a varia
Chairs: Kraus J. (FTN Praha), Nechojdomová D. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

VS 16: Jak uvíznout v síti aneb „kryptokolaps“ zdravotní péče
Kraus J. (FTN Praha)

VS 17: Tumory příušní slinné žlázy – klasifikace dle ESGS (retrospektivní studie)
Šatanková J. (FN Hradec Králové)

VS 18: Operácie štítnej žľazy na Klinike ORL a ChHaK v Bratislave v rokoch 2011–2021
Nechojdomová D. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

VS 19: Vliv poranění Nervus laryngeus superior na kvalitu hlasu po totální tyreoidektomii
Veldová Z. (ÚVN Praha)

VS 20: Middle ear myoclonus jako příčina objektivního tinnitu: Kazuistické sdělení a přehled dosavadní literatury
Bonaventurová M. (FN Motol Praha)

VS 21: Výsledky intraoperačného monitoringu iPTH v súbore Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN v Ružomberku
Koiš D. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 22: Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu: pilotní výsledky
Hránková V. (FN Ostrava)

VS 23: Diagnostika heterotopické žaludeční sliznice horního jícnu na Novojičínsku
Enter M. (Nemocnice Nový Jičín)

VS 24: Výsledky léčby hlubokých krčních zánětů na ORL klinice FN Plzeň
Nasswetter J. (FN Plzeň)

E-POSTER SESSION 2

Otologie
Chair: Smilek P. (FN u sv. Anny v Brně)

EP 10: Databáze screeningu sluchu novorozenců v Hradci Králové v letech 2012–2021
Homoláč M. (FN Hradec Králové)

EP 11: Screening sluchu novorozenců Plzeňského a Karlovarského kraje v letech 2020 a 2021
Hanáková J. (FN Plzeň)

EP 12: Sluchové zisky po operaci vrozených středoušních vad
Švejdová A. (FN Hradec Králové)

EP 13: Funkční změny centrální sluchové dráhy a asociovaných oblastí způsobené presbyakuzí a tinitem
Fuksa J. (FNKV Praha)

EP 14: Vyhodnocení ototoxicity platinových derivátu aplikovaných při léčbě nádorových onemocnění v těhotenství
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

EP 15: Schwannom v oblasti prednej bázy lebky
Havriľak M. (ÚVN SNP Ružomberok)

EP 16: Využití přímé monitorace sluchového nervu u operací vestibulárního schwannomu
Peterková L. (FN Motol Praha)

EP 17: Stav vestibulárních funkcí pacientů s Menièrovou chorobou po dekompresi endolymfatického vaku
Murgašová L. (FNKV Praha)

12:30–12:45

Break

12:45–13:45

Break for Lunch / Lunch symposia

LUNCH SYMPOSIUM I

MED-EL a Audionika

Novinky ve světě sluchových implantátů

Ing. Vít Matějovský: Cesta za sluchem –Osobní zkušenosti uživatele kochleárního implantátu

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.: Startujeme – Představení portfolia sluchových protéz MED-EL

Univ. Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner, MBA: Spolehlivost kochleárních implantátů – Zkušenosti a ohlasy z celého světa

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.: Ako to robíme my – Jednostranná hluchota a kochleární implantáty

doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.: Na délce záleží – Důležitost volby správné délky elektrody

MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D.: Aktivně do kosti – Brněnské zkušenosti s kostními sluchovými implantáty

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.: ROBOTOL – Naše první postřehy z robotických implantací

LUNCH SYMPOSIUM II

GSK

Kdy, komu a proč indikovat biologickou léčbu anti-IL5?

MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.: Biologická léčba: nová šance pro pacienty s nosní polypózou

MUDr. Irena Krčmová, CSc.: Jak to vidí imunolog?

MUDr. Zdeněk Knížek Ph.D.: Jak to děláme v Pardubicích?

LUNCH SYMPOSIUM III

Atos Medical AB

Komplexní rehabilitace pacientů po totální laryngektomii – vize a realita

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.: Současná koncepce rehabilitace laryngektomovaných

MUDr. V. Koucký: Tipy a triky v ambulantní péči o pacienty s hlasovou protézou

MUDr. P. Kalitová, Ph.D.: Možnosti fyzioterapie u pacientů po totální laryngektomii

 

13:45–14:00

Break

14:00–15:30

ROUND TABLES

RT 7: Zlomeniny spánkové kosti
Moderator: Chrobok V. (FN Hradec Králové)
Members: Dědková J. (FN Hradec Králové), Bouček J. (FN Motol Praha), Hanák J. (FN u sv. Anny v Brně), Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok), Salzman R. (FN Olomouc), Zeleník K. (FN Ostrava)

RT 8: Je naše ATB léčba racionální?
Moderator: Skřivan J. (FN Motol Praha)
Members: Žemličková H. (FNKV Praha), Goljerová I. (NÚDCH Bratislava), Trojánek M. (KIN FNB Praha), Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň)

NON-MEDICAL SESSION

Chairs: Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 1: Project „My Operating Room Nurse Coach“
Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 2: Přehled klíčových vlastností nástrojů k hodnocení rizika malnutrice hospitalizovaných pacientů
Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 3: Samovyšetření chuti s využitím telemedicíny

Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 4: Ošetřování ran v horních cestách dýchacích a možnosti produktů s proteolytickými enzymy (HCD)

Šimurdová M. (FN Motol Praha)

NLZP 5: Kochleární implantáty

Coufalová K. (FN u sv. Anny Brno)

NLZP 6: Využití epitéz v otorinolaryngologii – kazuistika

Bohušová B. (FN Ostrava)

NLZP 7: Využití Sorelexu v léčbě defektu u muskulokutánního laloku

Lauková Z. (FN Hradec Králové)

NLZP 8: Jak vyhovět lékaři u operace?

Bábíčková V. (FN Ostrava)

NLZP 9: Operační divadlo

Zetková J. (FN u sv. Anny Brno)

15:30–15:45

Break

15:45–16:45

FREE PAPERS 4

Dětská ORL
Chairs: Dlouhá O. (VFN Praha), Šlapák I. (FN Brno)

VS 25: Genetika maligních nádorů štítné žlázy v dětském věku
Katra R. (FN Motol Praha)

VS 26: APD (auditory processing disorder) u dětí – výsledky dichotických testů
Dlouhá O. (VFN Praha)

VS 27: Rizikové faktory krvácení po adenotomii u dětí – prospektivní studie
Bartoš M. (FN Brno)

VS 28: Krvácení po tonzilektomii
Riant M. (FN Plzeň)

VS 29: Extenzivní parafaryngeální absces u 4měsíčního kojence
Petrová B. (FN Brno)

VS 30: Chirurgické řešení abscesu očnice v dětském věku
Šlapák I. (FN Brno)

FREE PAPERS 5

Otologie
Chairs: Kovář D. (ÚVN Praha), Školoudík L. (FN Hradec Králové)

VS 31: Léze zevního zvukovodu – indikace k chirurgii?
Bandúrová V. (FN Motol Praha)

VS 32: Naše zkušenosti s léčbou maligní externí otitidy a osteomyelitidy baze lební
Mejzlík J. (FN Hradec Králové)

VS 33: Osteomyelitida baze lební – kontroverzní diagnostika a léčba
Mateášiková Z. (FN Olomouc)

VS 34: Život ohrožující komplikace otitis media
Klail P. (FN Plzeň)

VS 35: Kombinovaná sub/premyringická myringoplastika
Kovář D. (ÚVN Praha)

VS 36: Změna chuti po operaci otosklerózy
Školoudík L. (FN Hradec Králové)

16:45–17:00

Break

17:00–17:45

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 13: Jak správně otoskopovat a vyšetřit sluch u dětí?
Speakers: Chrobok V. (FN Hradec Králové), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Dršata J. (FN Hradec Králové), Černý M. (FN Hradec Králové)

IC 14: Ultrazvuk v ORL oblasti
Speakers: Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Astl J. (ÚVN Praha), Laštůvka P. (FN Motol Praha)

IC 15: Posturálne stratégie a prehĺtacie manévre v behaviorálnej liečbe orofaryngeálnej dysfágie
Speaker: Adzimová S. (ÚVN SNP Ružomberok)

IC 16: Léčba lokálně pokročilého karcinomu hrtanu – od historie po současnost
Speakers: Čoček A. (FTN Praha), Lohynská R. (FTN Praha), Jirkovská M. (FN Motol Praha), Pechačová Z. (FN Bulovka, Praha)

17:45–18:00

Break

18:00–19:00

Meeting with sponsors of the ČSORLCHHK ČLS JEP

19:00–20:00

Break

20:00–01:00

SOCIAL EVENING
Best Western Premier Hotel International Brno (Kongresový sál, Restaurant Lucullus a Gusto Plzeňka)

 

Friday 10 June 2022

08:30–09:15

INSTRUCTIONAL COURSES

IC 17: Prstienková myringoplastika
Speaker: Sičák M. (ÚVN SNP Ružomberok a SZU Bratislava)

IC 18: Endonazální dakryocystorinostomie – tipy a triky
Speakers: Komínek P. (FN Ostrava), Matoušek P. (FN Ostrava)

IC 19: Vyšetření chuti
Speakers: Vodička J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice), Maléřová S. (FN Motol Praha), Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

IC 20: Jak hledat historické údaje nejen v otorinolaryngologii a uspět?
Speaker: Kalivoda I. (Nemocnice Nový Jičín)

09:15–09:45

Break

09:45–11:15

ROUND TABLES

RT 9: Orofaryngeální karcinom
Moderator: Klozar J. (FN Motol Praha)
Members: Tachezy R. (PF UK Praha), Štefanička P. (UN Bratislava), Pospíšková M. (OC KNTB Zlín), Šteffl M. (FN Brno), Zábrodský M. (FN Motol Praha)

RT 10: Chronický středoušní zánět u dětí – omyly v diagnostice, léčbě a managementu komplikací
Moderator: Urík M. (FN Brno)
Members: Klačanský J. (Bratislava), Skřivan J. (FN Motol Praha), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Zeleník K. (FN Ostrava), Machač J. (FN Brno)

FREE PAPERS 6

Otoneurologie a ušní implantologie
Chairs: Goljerová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava), Ruml F. (FN Plzeň)

VS 37: Akútne vertigo: príčiny, diagnostika, liečba – 11 ročné skúsenosti
Antalová J. (LF UK a UN Bratislava)

VS 38: Neinvazivní možnosti léčby Menièrovy choroby
Ruml F. (FN Plzeň)

VS 39: Etiológia jednostrannej hluchoty – úskalia a výsledky
Bercíková B. (LF UK a UN Bratislava)

VS 40: Dvě generace sluchových implantátů Bonebridge pro kostní vedení: audiologický přínos a kvalita života u dětí
Šikolová S. (FN Brno)

VS 41: Kochleární implantace v letech 2015–2021 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Tesařová M. (FN Motol Praha)

VS 42: Vplyv malformácií vnútorného ucha na audiologické výsledky po kochleárnej implantácii
Víglaská D. (LF UK a UN Bratislava)

VS 43: Druhostranná kochleární implantace u dospělých pacientů
Kalitová P. (FN Motol Praha)

VS 44: Komplikácie kochleárnej implantácie v súbore DORLK LF UK a NÚDCH v rokoch 2018–2022
Goljerová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava)

11:15–11:30

Break

11:30–12:30

Break for Lunch / Lunch symposia

LUNCH SYMPOSIUM IV

Sanofi

Nové možnosti léčby těžké CRS s nosní polypózou

PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.: Farmakologický pohled na principy biologické léčby

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.: Léčba chronické rinosinusitidy s polypy

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.: Rýma slečny Lotte

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.: Biologická léčba a čich

LUNCH SYMPOSIUM V

Cochlear Europe Limited

Systém Cochlear™ Osia®

Ing. Klaudia Doležalová: Přivítání

Christian Supper, BSc.: Představení systému OSIA

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.: První zkušenosti se systémem OSIA – dospělí

As. MUDr. Petra Kalitová, Ph.D.: Indikační kritéria a první zkušenosti s pacientem z pohledu foniatra

doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.: První zkušenosti se systémem OSIA – děti

diskuse

12:30–12:45

Break

12:45–14:15

ROUND TABLES

RT 11: Cévní nádory
Moderator: Doležal P. (Nemocnica svätého Michala, Bratislava)
Members: Chovanec M. (FNKV Praha), Gál B. (FN u sv. Anny v Brně), Sičák M. (ÚVN SNP Ružomberok a SZU Bratislava), Vaníček J. (KZM FN u sv. Anny v Brně)

RT 12: Akutní vertigo
Moderator: Čada Z. (FN Motol Praha)
Members: Csekesová I. (Nemocnica Komárno), Černý R. (FN Motol Praha), Martinkovič L. (FN Motol Praha), Balatková Z. (FN Motol Praha), Koucký V. (FN Motol Praha)

FREE PAPERS 7

Onkologie
Chairs: Brož M. (FN Olomouc), Holý R. (ÚVN Praha)

VS 45: Využití nové technologie ORBEYE 4K 3D OLYMPUS exoskopu – videomikroskopu v diagnostice nádorů v otorinolaryngologii
Holý R. (ÚVN Praha)

VS 46: Asociace mezi klinickými známkami orofarygeální dysfagie a patologickými nálezy na videofluoroskopii u dětí
Jančíková J. (FN Brno)

VS 47: The dilemma in managing multiple head and neck paragangliomas
Guha A. (FNKV Praha)

VS 48: Význam histopatologického hodnocení resekčních okrajů po endoskopických laserových chordektomiích pro karcinom hlasivky
Votava M. (FN Motol Praha)

VS 49: Vliv intraoperační neuromonitorace u operací v oblasti hlavy a krku na kardiovaskulární systém
Urbániová Z. (FNKV Praha)

VS 50: Krvácení po onkochirurgických výkonech v orofaryngu – vliv ligace vena jugularis interna
Razzouk P. (Pardubická nemocnice)

VS 51: Reiradiácia rekurentných a duplicitných nádorov hlavy a krku
Švajdová M. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 52: Pacient s hlasovou protézou – přehled komplikací a jejich řešení
Brož M. (FN Olomouc)

14:15–14:30

Break

14:30–15:00

CONGRESS CLOSING

   

Last update on 7 June 2022.
Programme changes reserved.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.