zpět na úvodní stránku

E-postery

Vaši e-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 31. 5. 2022 na e-mail orl@guarant.eu.

Pro vypracování e-posterové prezentace, prosím, využijte šablonu a dodržujte pokyny v ní uvedené.

Prezentace e-posteru a diskuze: V časovém limitu 5 minut autor práce představí svůj poster, poté bude následovat diskuze moderovaná předsedou sekce.

Vaše posterová prezentace bude připravena na místě v den Vaší sekce, k možnému vyzkoušení v ča­se kávové přestávky či přestávky na oběd.

Postery budou umístěny organizátorem kongresu do elektronických tabulí po celou dobu kongresu. Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.