zpět na úvodní stránku

Kulaté stoly

Anotace k jednotlivým kulatým stolům zobrazíte kliknutím na jejich název.

středa 8. 6. 2022

15.15–16.45

KULATÉ STOLY

RT 1: Kochleární implantace v ČR, SR a Rakousku
Moderátor: Profant M. (LF UK a UN Bratislava)
Členové: Baumgartner W.-D. (University of Vienna, Rakousko), Kabátová Z. (LF UK a UN Bratislava), Urík M. (FN Brno), Skřivan J. (FN Motol Praha) Veselý M. (FN u sv. Anny Brno), Bouček J. (FN Motol Praha)

Proč a v čem ještě zaostáváme za vyspělými zeměmi? Panelová diskuze zástupců kochleárních implantačních center ČR, SK a Rakouska na téma vyšetřovacího algoritmu kandidátů KI, indikačních kritérií, úhradového systému, preferovaných typů operačních postupů, …
Nebudou chybět ani vyžádané příspěvky Prof. Dr. Philippe Lefèbvre (University Hospital of Liège, Belgie) a Prof. Wolf Dieter Baumagartnera (University of Vienna, Rakousko) na téma nejnovějších trendů a budoucnosti kochleární implantologie.
 

RT 2: Karcinom hrtanu
Moderátor: Tedla M. (LF UK a UN Bratislava)
Členové: Sláviková K. (LF UK a UN Bratislava), Zábrodský M. (FN Motol Praha), Gál B. (FN u sv. Anny Brno), Šatanková J. (FN Hradec Králové)

Pokročilá endoskopie v diagnostice nádorů hrtanu, management časných karcinomů hrtanu, trendy a kontroverze transorální endoskopické léčby versus role parciálních laryngektomií ze zevního přístupu, řešení pooperačních komplikací a zásady poléčebné dispenzarizace.
 

 

čtvrtek 9. 6. 2022

09.15–10.45

KULATÉ STOLY

RT 3: COVID
Moderátor: Urbánková P. (FN u sv. Anny v Brně)
Členové: Tachezy R. (PF UK Praha), Vodička J. (Pardubická nemocnice), Vojtíšek T. (ÚSL FN u sv. Anny v Brně)

V rámci kulatého stolu bude diskutována problematika viru SARS-CoV19 a jeho vývoj v čase, předpokládané prognózy pro další vývoj epidemie a vztah k dostupnému očkování a jeho účinnosti. Zmíněny budou typické i raritní projevy infekce v ORL oblasti. Pozornost bude detailně věnována poruchám čichu a chuti jako dominantním projevům infekce v našem oboru, jejich diagnostice a možné terapii. Závěr diskuze bude veden s cílem přístupu ke COVID-pozitivnímu pacientovi v každodenní ORL praxi.
 

RT 4: Sluchadlo versus kochleární implantát – děti na pomezí obou technologií
Moderátor: Havlík R. (AFC Brno)
Členové: Hošnová D. (FN Brno), Horáková R. (AFC Brno), Weberová P. (AFC Brno), Šestáková P. (AFC Brno)

U některých sluchově hendikepovaných dětí je korekční modalita jasná – vyplývá z tíže sluchové vady, sluchové percepce se sluchadly a komunikačního potenciálu zejména z hlediska vývoje řeči. U některých dětí však existují nejasnosti, zda pro ně bude přechod ke kochleární implantaci adekvátním přínosem – tyto děti nazýváme „hraniční“ a bude o nich podrobně pojednáno. Nesmírně důležitá je multioborová spolupráce a klíčovým členem týmu je mimo jiné i špičkový surdoped, jehož pohled založený na základě intenzivní práce s dítětem má velkou váhu. Verifikace sluchového vnímání (především ziskové křivky se sluchadly) metodou behaviorální audiometrie (vizuálně posílené) je naprosto esenciální. Ne ve všech případech jsou naděje vkládané do efektu kochleární implantace naplněny beze zbytku, a to zejména u sluchových vad kombinovaných či asociovaných s auditorní neuropathií či vývojovou dysfázií.
 

11.00–12.30

KULATÉ STOLY

RT 5: Rekonstrukční chirurgie
Moderátor: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)
Členové: Pomahač B. (Yale University, USA), Doležal P. (Nemocnica sv. Michala, Bratislava), Dvořák Z. (KPECH FN u sv. Anny v Brně), Stupka I. (KPECH FN u sv. Anny v Brně)

Oblast hlavy a krku je esteticky i funkčně velmi složitou lokalitou. Cílem onkochirurgických operací je nejen resekce nádoru s negativními okraji, ale i kvalitní rekonstrukce s přijatelnými funkčními a kosmetickými výsledky. Za účasti renomovaných plastických chirurgů budou diskutovány rekonstrukční postupy v oblasti hlavy a krku lalokovými plastikami, rekonstrukce obličejového skeletu kompozitními volnými laloky a nebude chybět pohled do budoucnosti rekonstrukční chirurgie vč. 3D plánování.
 

RT 6: Vestibulární schwannom
Moderátor: Betka Jan (FN Motol Praha)
Členové: Chovanec M. (FNKV Praha), Vlasák A. (NCHK FN Motol Praha), Rottenberg J. (FN u sv. Anny v Brně), Fík Z. (FN Motol Praha)

Péče o pacienta s vestibulárním schwannomem je komplexní a vyžaduje spolupráci početného množství medicínských oborů. V případě dobré komunikace mezi jednotlivými odborníky je možné u pacienta zvolit léčebný postup s důrazem na co nejvyšší dosažitelnou kvalitu života. Bude diskutována audiologická a neurootologická diagnostika, strategie, cíle a možnosti chirurgické léčby vestibulárního schwannomu.
 

14.00–15.30

KULATÉ STOLY

RT 7: Zlomeniny spánkové kosti
Moderátor: Chrobok V. (FN Hradec Králové)
Členové: Dědková J. (FN Hradec Králové), Bouček J. (FN Motol Praha), Hanák J. (FN u sv. Anny v Brně), Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok), Salzman R. (FN Olomouc), Zeleník K. (FN Ostrava)

Cílem kulatého stolu je diskuse o indikacích chirurgické léčby zlomenin spánkové kosti. Časná chirurgická léčba zlomenin spánkové kosti je dekomprese lícního nervu doporučená u vybraných nemocných s obrnou lícního nervu. Elektivní chirurgie v podobě subtotální petrozektomie je zvažována u petrózních zlomenin jdoucích přes otickou kapsulu s cílem prevence poúrazové otogenní meningitidy nebo osikuloplastiky u převodní nedoslýchavosti.
 

RT 8: Je naše ATB léčba racionální?
Moderátor: Skřivan J. (FN Motol Praha)
Členové: Žemličková H. (FNKV Praha), Goljerová I. (NÚDCH Bratislava), Trojánek M. (KIN FNB Praha), Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň)

Prostřednictvím H. Žemličkové (vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ) budou prezentována nová klinická doporučení pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi vedoucí. Současně budete seznámeni s výsledky dotazníkové akce „Antibiotická preskripce v ORL“ adresované členům české odborné ORL společnosti. Diskutována budou praktická doporučení pro antibiotickou léčbu u nejčastějších ORL onemocnění.
 

 

pátek 10. 6. 2022

09.45–11.15

KULATÉ STOLY

RT 9: Orofaryngeální karcinom
Moderátor: Klozar J. (FN Motol Praha)
Členové: Tachezy R. (PF UK Praha), Štefanička P. (UN Bratislava), Pospíšková M. (OC KNTB Zlín), Šteffl M. (FN Brno), Zábrodský M. (FN Motol Praha)

Kulatý stůl se bude věnovat aspekty HPV u orofaryngálního karcinomu. Bude pojednáno o imunitě jako o možné příčině lepší prognózy virem indukovaných karcinomů, podán přehled léčby z různých pohledů a probrány i rozdíly v metastázování mezi nádory indukovanými tabákem a HPV. Účastníky jsou špičkoví odborníci na danou problematiku, kteří se v závěrečné diskuzi vyjádří i k otázkám odborného publika.
 

RT 10: Chronický středoušní zánět u dětí – omyly v diagnostice, léčbě a managementu komplikací
Moderátor: Urík M. (FN Brno)
Členové: Klačanský J. (Bratislava), Skřivan J. (FN Motol Praha), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Zeleník K. (FN Ostrava), Machač J. (FN Brno)

Cílem kulatého stolu je prezentovat nejčastější chyby a omyly v diagnostice, léčbě a managementu komplikací chronického středoušního zánětu u dětí. Prezentující autoři jsou špičkoví odborníci na problematiku středoušních nemocí s bohatými zkušenostmi. Přednesené téma bude doplněné o bohatou obrazovou dokumentaci a video. Prezentace je zaměřená velmi prakticky a je určena jak pro nemocniční tak pro ambulantní lékaře.
 

12.45–14.15

KULATÉ STOLY

RT 11: Cévní nádory
Moderátor: Doležal P. (Nemocnica svätého Michala, Bratislava)
Členové: Chovanec M. (FNKV Praha), Gál B. (FN u sv. Anny v Brně), Sičák M. (ÚVN SNP Ružomberok a SZU Bratislava), Vaníček J. (KZM FN u sv. Anny v Brně)

Kulatý stůl je věnován problematice cévních nádorů hlavy a krku. Zvláštní pozornost bude zaměřena na diagnostický algoritmus a možnosti chirurgické léčby tympanojugulárního paragangliomu. Bude diskutována problematika diagnostiky, předoperační přípravy a především endovaskulární a transkutánní embolizace karotických paragangliomů. Nebudou opomenuty ani zásady chirurgické léčby, peroperačních rizik a pooperačních komplikací.
 

RT 12: Akutní vertigo
Moderátor: Čada Z. (FN Motol Praha)
Členové: Csekesová I. (Nemocnica Komárno), Černý R. (FN Motol Praha), Martinkovič L. (FN Motol Praha), Balatková Z. (FN Motol Praha), Koucký V. (FN Motol Praha)

Akutní závrať je relativně častým důvodem návštěvy pacientů v rámci akutních stavů. V současné době není stále v našich podmínkách zaveden jasný diagnostický postup u pacientů s akutní závratí, jejíž příčinou mohou být i život ohrožující diagnózy jako jsou cévní mozkové příhody. Z pohledu otoneurologa, ORL lékaře či neurologa je vždy nutné v rámci akutního vertiga odlišit vestibulární neuronitidu od cévní mozkové příhody pomineme-li nevestibulární příčiny. Cílem RT je především diskutovat diagnostický postup z pohledu klinického a přístrojového vyšetření s důrazem na využití nových diagnostických přístrojů u akutních pacientů.
 

   

Aktualizováno 6. 6. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.