zpět na úvodní stránku

Obecné informace

Akreditace kongresu

Kongres je součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a sester. Kredity budou přiděleny pouze registrovaným účastníkům.

Kongres byl zařazen do kreditního systému ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory a je ohodnocena 14 kredity.
V případě zakoupení jednodenní registrace obdrží účastník odpovídající ekvivalent kreditů.

ID vzdělávací akce: 106770
Název vzdělávací akce: 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Počet přidělených kreditů: 14
Zpráva: Stanoveno dle SP 16. Certifikáty za vzdělávací akci se vydávají pouze s počtem kreditů, se kterými byla akce akreditována.

Česká asociace sester udělila 9. Česko-Slovenskému kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku souhlasné stanovisko.

Certifikáty o účasti

Certifikáty o účasti budou účastníkům rozeslány do 14. 7. 2022.

Výstava

Akce bude doprovázena výstavou farmaceutických, laboratorních a dalších firem. Vstup na výstavu je zahrnutý v registračním poplatku.

Webové stránky kongresu

Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Změny v programu

Programový výbor si vyhrazuje právo na změnu odborného programu v případě nepředvída­tel­ných okolností.

Jmenovky

Účastníci jsou povinni po celou dobu konání konference nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. Při opětovném vystavení jmenovky z důvodu ztráty bude účtováno 500 Kč.

Mobilní aplikace

Pro ORL lékaře je dostupná Česká ORL společnost, která je ke stažení zde.

Občerstvení

V čase kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.