zpět na úvodní stránku

Obědová sympozia

čtvrtek 9. 6. 2022

12.45–13.45

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM I

MED-EL a Audionika

Novinky ve světě sluchových implantátů

Ing. Vít Matějovský: Cesta za sluchem –Osobní zkušenosti uživatele kochleárního implantátu

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.: Startujeme – Představení portfolia sluchových protéz MED-EL

Univ. Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner, MBA: Spolehlivost kochleárních implantátů – Zkušenosti a ohlasy z celého světa

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.: Ako to robíme my – Jednostranná hluchota a kochleární implantáty

doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.: Na délce záleží – Důležitost volby správné délky elektrody

MUDr. Miroslav Veselý, Ph.D.: Aktivně do kosti – Brněnské zkušenosti s kostními sluchovými implantáty

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.: ROBOTOL – Naše první postřehy z robotických implantací

Pozvánka ke stažení zde.

 

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM II

GSK

Kdy, komu a proč indikovat biologickou léčbu anti-IL5?

MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.: Biologická léčba: nová šance pro pacienty s nosní polypózou

MUDr. Irena Krčmová, CSc.: Jak to vidí imunolog?

MUDr. Zdeněk Knížek, Ph.D.: Jak to děláme v Pardubicích?

Pozvánka ke stažení zde.

 

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM III

Atos Medical AB

Komplexní rehabilitace pacientů po totální laryngektomii – vize a realita

MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.: Současná koncepce rehabilitace laryngektomovaných

MUDr. V. Koucký: Tipy a triky v ambulantní péči o pacienty s hlasovou protézou

MUDr. P. Kalitová, Ph.D.: Možnosti fyzioterapie u pacientů po totální laryngektomii

Pozvánka ke stažení zde.

 

pátek 10. 6. 2022

11.30–12.30

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM IV

Sanofi

Nové možnosti léčby těžké CRS s nosní polypózou

PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.: Farmakologický pohled na principy biologické léčby

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.: Léčba chronické rinosinusitidy s polypy

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.: Rýma slečny Lotte

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.: Biologická léčba a čich

Pozvánka ke stažení zde.

 

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM V

Cochlear Europe Limited

Systém Cochlear™ Osia®

Ing. Klaudia Doležalová: Přivítání

Christian Supper, BSc.: Představení systému OSIA

doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.: První zkušenosti se systémem OSIA – dospělí

As. MUDr. Petra Kalitová, Ph.D.: Indikační kritéria a první zkušenosti s pacientem z pohledu foniatra

doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.: První zkušenosti se systémem OSIA – děti

diskuse

Pozvánka ke stažení zde.

 

   

Aktualizováno 7. 6. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.