zpět na úvodní stránku

Odborný program

Odborný program se bude držet zavedeného harmonogramu z předešlých úspěšných ročníků. Nosnými tématy, na která bude zaměřena pozornost, bude diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku a problematika ušních chorob. Kostrou programu budou diskuzní kulaté stoly vedené oslovenými předními českými a slovenskými odborníky. Pro všechny účastníky, kteří budou chtít prezentovat výsledky své práce, budou otevřeny panely volných sdělení a možnost elektronických posterových prezentací. Nebude chybět ani bohatá nabídka didaktických instruktážní ch kurzů, ve kterých přední specialisté nechají nahlédnout posluchače do svých preferovaných diagnostických a léčebných postupů. Tradičně nebude opomenuta ani sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

◯ Keynote lecture

◯ Rámcový harmonogram

◯ Podrobný harmonogram

◯ Instruktážní kurzy

◯ Kulaté stoly

◯ Volná sdělení

◯ E-postery

◯ Obědová sympozia

◯ Finální program (pdf 6,7 MB)

◯ Aktivní účast

◯ Abstrakty

◯ Akreditace kongresu

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.