zpět na úvodní stránku

Podrobný harmonogram

středa 8. 6. 2022

09.30–12.30

Schůze výboru ČSORLCHHK ČLS JEP

Schůze výboru SSO

12.30–13.00

přestávka

13.00–13.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 1: Strategie chirurgické léčby poruch dýchání ve spánku
Přednášející: Klozar J. (FN Motol Praha), Betka Jar. (ÚVN Praha), Matyášek M. (FN Motol Praha)

IC 2: Nervus facialis – chirurgická identifikácia jednotlivých segmentov (Obtulovičová), léčba obrny n. VII (Lazák, Fík)
Přednášející: Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok), Lazák J., Fík Z. (FN Motol Praha)

IC 3: Širokopásmová tympanometrie
Přednášející: Chovanec M. (FNKV Praha), Bubáková K. (FNKV Praha), Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

IC 4: Stenózy dýchacích cest u dětí – současné možnosti léčby
Přednášející: Jurovčík M. (FN Motol Praha), Bodláková M. (FN Motol Praha), Čada Z. (FN Motol Praha)

13.45–14.00

přestávka

14.00–14.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 5: Tympanoplastiky od A po Z
Přednášející: Klačanský J. (LF UK a UN Bratislava)

IC 6: Videokymografie v klinické praxi
Přednášející: Vydrová J. (Hlasové a sluchové centrum Praha), Švec J. G. (Hlasové a sluchové centrum Praha)

IC 7: Modifikovaná technika plastiky odstávajícího boltce podle Mustardého a Furnase
Přednášející: Michálek R. (Pardubická nemocnice)

14.45–15.15

přestávka

15.15–16.45

KULATÉ STOLY

RT 1: Kochleární implantace v ČR, SR a Rakousku
Moderátor: Profant M. (LF UK a UN Bratislava)
Členové: Baumgartner W.-D. (University of Vienna, Rakousko), Kabátová Z. (LF UK a UN Bratislava), Urík M. (FN Brno), Skřivan J. (FN Motol Praha) Veselý M. (FN u sv. Anny Brno), Bouček J. (FN Motol Praha)

RT 2: Karcinom hrtanu
Moderátor: Tedla M. (LF UK a UN Bratislava)
Členové: Sláviková K. (LF UK a UN Bratislava), Zábrodský M. (FN Motol Praha), Gál B. (FN u sv. Anny Brno), Šatanková J. (FN Hradec Králové)

VOLNÁ SDĚLENÍ 1

Slinné žlázy a lícní nerv
Předsedající: Kalfeřt D. (FN Motol Praha), Horáková Z. (FN Olomouc)

VS 1: Epidemiologie karcinomů příušní žlázy v České republice – pilotní studie
Kalfeřt D. (FN Motol Praha)

VS 2: Primární spinocelulární karcinom příušní slinné žlázy – vzácná malignita
Horáková Z. (FN Olomouc)

VS 3: MALT lymfom u pacientů se Sjögrenovým syndromem
Dostálová L. (FN Motol Praha)

VS 4: Chirurgická liečba nádorov priušnej slinnej žľazy – naše skúsenosti
Uhliarová B. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

VS 5: Zkušenosti se strategií sledování u vybraných pacientů s diagnostikovaným Warthinovým tumorem pomocí ultrazvukem řízené biopsie tenkou jehlou (FNAB)
Fíková A. (FN Motol Praha)

VS 6: Syndrom Freyové, komplikace chirurgie příušní žlázy a její moderní terapeutické možnosti
Hudečková M. (FN u sv. Anny v Brně)

VS 7: Co můžeme nabídnout pacientovi s obrnou lícního nervu? – hemihypoglosso-faciální anastomóza
Fík Z. (FN Motol Praha)

VS 8: Komplexní přístup k reanimační chirurgii u pacientů s parézou lícního nervu a hodnocení výsledku rekonstrukce pomocí systému Kinect
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

16.45–17.00

přestávka

17.00–18.45

Vernisáž výstavy moderního umění „Uši, nosy a krky v současné malbě“
galerie Graciano

Shromáždění členů ČSORLCHHK ČLS JEP
(17.00–17.30)

Screening sluchu
schůzka krajských koordinátorů ČR
(17.45–18.30)

18.45–19.00

přestávka

19.00–23.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
Besední dům

Keynote lecture
prof. Bohdan Pomahač

 

čtvrtek 9. 6. 2022

08.00–08.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 9: Septorinoplastika – prezervačná a hybridná technika
Přednášející: Kováč M. (ORL KLINIKA, s.r.o., Banská Bystrica)

IC 10: Screening sluchu novorozenců – jak to děláme v České republice?
Přednášející: Dršata J. (FN Hradec Králové), Hošnová D. (FN Brno), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

IC 11: Atypické mykobakteriózy
Přednášející: Máchalová M. (FN Brno), Helešic J. (FN Brno)

IC 12: Adenotomie 21. století
Přednášející: Kraus J. (FTN Praha)

08.45–09.15

přestávka

09.15–10.45

KULATÉ STOLY

RT 3: COVID
Moderátor: Urbánková P. (FN u sv. Anny v Brně)
Členové: Tachezy R. (PF UK Praha), Vodička J. (Pardubická nemocnice), Vojtíšek T. (ÚSL FN u sv. Anny v Brně)

RT 4: Sluchadlo versus kochleární implantát – děti na pomezí obou technologií
Moderátor: Havlík R. (AFC Brno)
Členové: Hošnová D. (FN Brno), Horáková R. (AFC Brno), Weberová P. (AFC Brno), Šestáková P. (AFC Brno)

VOLNÁ SDĚLENÍ 2

Rekonstrukční chirurgie a rinologie
Předsedající: Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice), Slouka D. (FN Plzeň)

VS 9: Estetické zákroky v ORL oblasti
Nedeliak T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 10: Stopkaté laloky v ére mikrovaskulárnej rekonštrukcie hlavy a krku
Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice)

VS 11: Kraniofaciální poranění
Blecha J. (ÚVN Praha)

VS 12: Rekurence invertovaného papilomu
Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 13: ORL prístup na tumory sellárnej oblasti – naše skúsenosti 2019–2021
Máčaj M. (Nemocnica svätého Michala, Bratislava)

VS 14: Adenómy hypofýzy – výsledky chirurgickej liečby na klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružobmerok – FN
Gregusová M. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

VS 15: Vliv první zvolené terapie epistaxe na riziko její recidivy
Škopek P. (FN Plzeň)

E-POSTEROVÁ SEKCE 1

Onkologie a varia
Předsedající: Binková H. (VN Brno)

EP 1: Je vaskularizace typ IV dle Ni charakteristická pro benigní nebo maligní léze hrtanu?
Staníková L. (FN Ostrava)

EP 2: Vliv radioterapie na změnu slizniční cévní architektoniky u karcinomů hlasivek – pilotní studie
Kántor P. (FN Ostrava)

EP 3: TORS v léčbě karcinomů neznámé primární lokalizace metastazujících do krčních lymfatických uzlin – kazuistická sdělení
Pavelková L. (FN Motol Praha)

EP 4: Zhodnocení radikality transorální robotické chirurgie při resekcích spinocelulárních karcinomů orofaryngu
Vitoul K. (FN Olomouc)

EP 5: Vliv věku a komorbidit na výskyt pooperačních komplikací a délku hospitalizace u pacientů po vybraných velkých onkochirurgických výkonech v oblasti hlavy a krku
Del Maschio Š. (FNKV Praha)

EP 6: Statistická analýza sinonazálních karcinomů infiltrujících periorbitu
Novák Š. (FN Motol Praha)

EP 7: Tracheotómia v ére pandémie COVID-19
Pavlovčinová G. (LF UK a UN Bratislava)

EP 8: Rizikové faktory pro pooperační krvácení po adenotomii
Bartoš M. (FN Brno)

EP 9: Doporučené postupy pro ORL lékaře při vyšetření a diagnostice autoimunitních puchýřnatých onemocnění (Autoimmune blistering diseases, AIBD)
Burianová J. (Nemocnice Most)

10.45–11.00

přestávka

11.00–12.30

KULATÉ STOLY

RT 5: Rekonstrukční chirurgie
Moderátor: Gál B. (FN u sv. Anny v Brně)
Členové: Pomahač B. (Yale University, USA), Doležal P. (Nemocnica sv. Michala, Bratislava), Dvořák Z. (KPECH FN u sv. Anny v Brně), Stupka I. (KPECH FN u sv. Anny v Brně)

RT 6: Vestibulární schwannom
Moderátor: Betka Jan (FN Motol Praha)
Členové: Chovanec M. (FNKV Praha), Vlasák A. (NCHK FN Motol Praha), Rottenberg J. (FN u sv. Anny v Brně), Fík Z. (FN Motol Praha)

VOLNÁ SDĚLENÍ 3

Štítná žláza a varia
Předsedající: Kraus J. (FTN Praha), Nechojdomová D. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

VS 16: Jak uvíznout v síti aneb „kryptokolaps“ zdravotní péče
Kraus J. (FTN Praha)

VS 17: Tumory příušní slinné žlázy – klasifikace dle ESGS (retrospektivní studie)
Šatanková J. (FN Hradec Králové)

VS 18: Operácie štítnej žľazy na Klinike ORL a ChHaK v Bratislave v rokoch 2011–2021
Nechojdomová D. (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

VS 19: Vliv poranění Nervus laryngeus superior na kvalitu hlasu po totální tyreoidektomii
Veldová Z. (ÚVN Praha)

VS 20: Middle ear myoclonus jako příčina objektivního tinnitu: Kazuistické sdělení a přehled dosavadní literatury
Bonaventurová M. (FN Motol Praha)

VS 21: Výsledky intraoperačného monitoringu iPTH v súbore Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN v Ružomberku
Koiš D. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 22: Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu: pilotní výsledky
Hránková V. (FN Ostrava)

VS 23: Diagnostika heterotopické žaludeční sliznice horního jícnu na Novojičínsku
Enter M. (Nemocnice Nový Jičín)

VS 24: Výsledky léčby hlubokých krčních zánětů na ORL klinice FN Plzeň
Nasswetter J. (FN Plzeň)

E-POSTEROVÁ SEKCE 2

Otologie
Předsedající: Smilek P. (FN u sv. Anny v Brně)

EP 10: Databáze screeningu sluchu novorozenců v Hradci Králové v letech 2012–2021
Homoláč M. (FN Hradec Králové)

EP 11: Screening sluchu novorozenců Plzeňského a Karlovarského kraje v letech 2020 a 2021
Hanáková J. (FN Plzeň)

EP 12: Sluchové zisky po operaci vrozených středoušních vad
Švejdová A. (FN Hradec Králové)

EP 13: Funkční změny centrální sluchové dráhy a asociovaných oblastí způsobené presbyakuzí a tinitem
Fuksa J. (FNKV Praha)

EP 14: Vyhodnocení ototoxicity platinových derivátu aplikovaných při léčbě nádorových onemocnění v těhotenství
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

EP 15: Schwannom v oblasti prednej bázy lebky
Havriľak M. (ÚVN SNP Ružomberok)

EP 16: Využití přímé monitorace sluchového nervu u operací vestibulárního schwannomu
Peterková L. (FN Motol Praha)

EP 17: Stav vestibulárních funkcí pacientů s Menièrovou chorobou po dekompresi endolymfatického vaku
Murgašová L. (FNKV Praha)

12.30–12.45

přestávka

12.45–13.45

přestávka na oběd / obědová sympozia

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM I

MED-EL a Audionika

Novinky ve světě sluchových implantátů

Matějovský V.: Cesta za sluchem –Osobní zkušenosti uživatele kochleárního implantátu

Šlapák I.: Startujeme – Představení portfolia sluchových protéz MED-EL

Baumgartner W.-D.: Spolehlivost kochleárních implantátů – Zkušenosti a ohlasy z celého světa

Profant M.: Ako to robíme my – Jednostranná hluchota a kochleární implantáty

Urík M.: Na délce záleží – Důležitost volby správné délky elektrody

Veselý M.: Aktivně do kosti – Brněnské zkušenosti s kostními sluchovými implantáty

Bouček J.: ROBOTOL – Naše první postřehy z robotických implantací

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM II

GSK

Kdy, komu a proč indikovat biologickou léčbu anti-IL5?

Balatková Z.: Biologická léčba: nová šance pro pacienty s nosní polypózou

Krčmová I.: Jak to vidí imunolog?

Knížek Z.: Jak to děláme v Pardubicích?

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM III

Atos Medical AB

Komplexní rehabilitace pacientů po totální laryngektomii – vize a realita

Zábrodský M.: Současná koncepce rehabilitace laryngektomovaných

Koucký V.: Tipy a triky v ambulantní péči o pacienty s hlasovou protézou

Kalitová P.: Možnosti fyzioterapie u pacientů po totální laryngektomii

13.45–14.00

přestávka

14.00–15.30

KULATÉ STOLY

RT 7: Zlomeniny spánkové kosti
Moderátor: Chrobok V. (FN Hradec Králové)
Členové: Dědková J. (FN Hradec Králové), Bouček J. (FN Motol Praha), Hanák J. (FN u sv. Anny v Brně), Obtulovičová K. (ÚVN SNP Ružomberok), Salzman R. (FN Olomouc), Zeleník K. (FN Ostrava)

RT 8: Je naše ATB léčba racionální?
Moderátor: Skřivan J. (FN Motol Praha)
Členové: Žemličková H. (FNKV Praha), Goljerová I. (NÚDCH Bratislava), Trojánek M. (KIN FNB Praha), Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň)

SEKCE NLZP

Předsedající: Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 1: Project „My Operating Room Nurse Coach“
Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 2: Přehled klíčových vlastností nástrojů k hodnocení rizika malnutrice hospitalizovaných pacientů
Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 3: Samovyšetření chuti s využitím telemedicíny

Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 4: Ošetřování ran v horních cestách dýchacích a možnosti produktů s proteolytickými enzymy (HCD)

Šimurdová M. (FN Motol Praha)

NLZP 5: Kochleární implantáty

Coufalová K. (FN u sv. Anny Brno)

NLZP 6: Využití epitéz v otorinolaryngologii – kazuistika

Bohušová B. (FN Ostrava)

NLZP 7: Využití Sorelexu v léčbě defektu u muskulokutánního laloku

Lauková Z. (FN Hradec Králové)

NLZP 8: Jak vyhovět lékaři u operace?

Bábíčková V. (FN Ostrava)

NLZP 9: Operační divadlo

Zetková J. (FN u sv. Anny Brno)

15.30–15.45

přestávka

15.45–16.45

VOLNÁ SDĚLENÍ 4

Dětská ORL
Předsedající: Dlouhá O. (VFN Praha), Šlapák I. (FN Brno)

VS 25: Genetika maligních nádorů štítné žlázy v dětském věku
Katra R. (FN Motol Praha)

VS 26: APD (auditory processing disorder) u dětí – výsledky dichotických testů
Dlouhá O. (VFN Praha)

VS 27: Rizikové faktory krvácení po adenotomii u dětí – prospektivní studie
Bartoš M. (FN Brno)

VS 28: Krvácení po tonzilektomii
Riant M. (FN Plzeň)

VS 29: Extenzivní parafaryngeální absces u 4měsíčního kojence
Petrová B. (FN Brno)

VS 30: Chirurgické řešení abscesu očnice v dětském věku
Šlapák I. (FN Brno)

VOLNÁ SDĚLENÍ 5

Otologie
Předsedající: Kovář D. (ÚVN Praha), Školoudík L. (FN Hradec Králové)

VS 31: Léze zevního zvukovodu – indikace k chirurgii?
Bandúrová V. (FN Motol Praha)

VS 32: Naše zkušenosti s léčbou maligní externí otitidy a osteomyelitidy baze lební
Mejzlík J. (FN Hradec Králové)

VS 33: Osteomyelitida baze lební – kontroverzní diagnostika a léčba
Mateášiková Z. (FN Olomouc)

VS 34: Život ohrožující komplikace otitis media
Klail P. (FN Plzeň)

VS 35: Kombinovaná sub/premyringická myringoplastika
Kovář D. (ÚVN Praha)

VS 36: Změna chuti po operaci otosklerózy
Školoudík L. (FN Hradec Králové)

16.45–17.00

přestávka

17.00–17.45

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 13: Jak správně otoskopovat a vyšetřit sluch u dětí?
Přednášející: Chrobok V. (FN Hradec Králové), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Dršata J. (FN Hradec Králové), Černý M. (FN Hradec Králové)

IC 14: Ultrazvuk v ORL oblasti
Přednášející: Kastner J. (ORL ambulance, Beroun a Plzeň), Astl J. (ÚVN Praha), Laštůvka P. (FN Motol Praha)

IC 15: Posturálne stratégie a prehĺtacie manévre v behaviorálnej liečbe orofaryngeálnej dysfágie
Přednášející: Adzimová S. (ÚVN SNP Ružomberok)

IC 16: Léčba lokálně pokročilého karcinomu hrtanu – od historie po současnost
Přednášející: Čoček A. (FTN Praha), Lohynská R. (FTN Praha), Jirkovská M. (FN Motol Praha), Pechačová Z. (FN Bulovka, Praha)

17.45–18.00

přestávka

18.00–19.00

Setkání s partnery ČSORLCHHK ČLS JEP

19.00–20.00

přestávka

20.00–01.00

SPOLEČENSKÝ VEČER
Best Western Premier Hotel International Brno (Kongresový sál, Restaurant Lucullus a Gusto Plzeňka)

 

pátek 10. 6. 2022

08.30–09.15

INSTRUKTÁŽNÍ KURZY

IC 17: Prstienková myringoplastika
Přednášející: Sičák M. (ÚVN SNP Ružomberok a SZU Bratislava)

IC 18: Endonazální dakryocystorinostomie – tipy a triky
Přednášející: Komínek P. (FN Ostrava), Matoušek P. (FN Ostrava)

IC 19: Vyšetření chuti
Přednášející: Vodička J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice), Maléřová S. (FN Motol Praha), Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

IC 20: Jak hledat historické údaje nejen v otorinolaryngologii a uspět?
Přednášející: Kalivoda I. (Nemocnice Nový Jičín)

09.15–09.45

přestávka

09.45–11.15

KULATÉ STOLY

RT 9: Orofaryngeální karcinom
Moderátor: Klozar J. (FN Motol Praha)
Členové: Tachezy R. (PF UK Praha), Štefanička P. (UN Bratislava), Pospíšková M. (OC KNTB Zlín), Šteffl M. (FN Brno), Zábrodský M. (FN Motol Praha)

RT 10: Chronický středoušní zánět u dětí – omyly v diagnostice, léčbě a managementu komplikací
Moderátor: Urík M. (FN Brno)
Členové: Klačanský J. (Bratislava), Skřivan J. (FN Motol Praha), Školoudík L. (FN Hradec Králové), Zeleník K. (FN Ostrava), Machač J. (FN Brno)

VOLNÁ SDĚLENÍ 6

Otoneurologie a ušní implantologie
Předsedající: Goljerová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava), Ruml F. (FN Plzeň)

VS 37: Akútne vertigo: príčiny, diagnostika, liečba – 11 ročné skúsenosti
Antalová J. (LF UK a UN Bratislava)

VS 38: Neinvazivní možnosti léčby Menièrovy choroby
Ruml F. (FN Plzeň)

VS 39: Etiológia jednostrannej hluchoty – úskalia a výsledky
Bercíková B. (LF UK a UN Bratislava)

VS 40: Dvě generace sluchových implantátů Bonebridge pro kostní vedení: audiologický přínos a kvalita života u dětí
Šikolová S. (FN Brno)

VS 41: Kochleární implantace v letech 2015–2021 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Tesařová M. (FN Motol Praha)

VS 42: Vplyv malformácií vnútorného ucha na audiologické výsledky po kochleárnej implantácii
Víglaská D. (LF UK a UN Bratislava)

VS 43: Druhostranná kochleární implantace u dospělých pacientů
Kalitová P. (FN Motol Praha)

VS 44: Komplikácie kochleárnej implantácie v súbore DORLK LF UK a NÚDCH v rokoch 2018–2022
Goljerová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava)

11.15–11.30

přestávka

11.30–12.30

přestávka na oběd / obědová sympozia

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM IV

Sanofi

Nové možnosti léčby těžké CRS s nosní polypózou

Hartinger J.: Farmakologický pohled na principy biologické léčby

Plzák J.: Léčba chronické rinosinusitidy s polypy

Teřl M.: Rýma slečny Lotte

Vodička J.: Biologická léčba a čich

OBĚDOVÉ SYMPOZIUM V

Cochlear Europe Limited

Systém Cochlear™ Osia®

Doležalová K.: Přivítání

Supper C.: Představení systému OSIA

Bouček J.: První zkušenosti se systémem OSIA – dospělí

Kalitová P.: Indikační kritéria a první zkušenosti s pacientem z pohledu foniatra

Čada Z.: První zkušenosti se systémem OSIA – děti

diskuse

12.30–12.45

přestávka

12.45–14.15

KULATÉ STOLY

RT 11: Cévní nádory
Moderátor: Doležal P. (Nemocnica svätého Michala, Bratislava)
Členové: Chovanec M. (FNKV Praha), Gál B. (FN u sv. Anny v Brně), Sičák M. (ÚVN SNP Ružomberok a SZU Bratislava), Vaníček J. (KZM FN u sv. Anny v Brně)

RT 12: Akutní vertigo
Moderátor: Čada Z. (FN Motol Praha)
Členové: Csekesová I. (Nemocnica Komárno), Černý R. (FN Motol Praha), Martinkovič L. (FN Motol Praha), Balatková Z. (FN Motol Praha), Koucký V. (FN Motol Praha)

VOLNÁ SDĚLENÍ 7

Onkologie
Předsedající: Brož M. (FN Olomouc), Holý R. (ÚVN Praha)

VS 45: Využití nové technologie ORBEYE 4K 3D OLYMPUS exoskopu – videomikroskopu v diagnostice nádorů v otorinolaryngologii
Holý R. (ÚVN Praha)

VS 46: Asociace mezi klinickými známkami orofarygeální dysfagie a patologickými nálezy na videofluoroskopii u dětí
Jančíková J. (FN Brno)

VS 47: The dilemma in managing multiple head and neck paragangliomas
Guha A. (FNKV Praha)

VS 48: Význam histopatologického hodnocení resekčních okrajů po endoskopických laserových chordektomiích pro karcinom hlasivky
Votava M. (FN Motol Praha)

VS 49: Vliv intraoperační neuromonitorace u operací v oblasti hlavy a krku na kardiovaskulární systém
Urbániová Z. (FNKV Praha)

VS 50: Krvácení po onkochirurgických výkonech v orofaryngu – vliv ligace vena jugularis interna
Razzouk P. (Pardubická nemocnice)

VS 51: Reiradiácia rekurentných a duplicitných nádorov hlavy a krku
Švajdová M. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 52: Pacient s hlasovou protézou – přehled komplikací a jejich řešení
Brož M. (FN Olomouc)

14.15–14.30

přestávka

14.30–15.00

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ KONGRESU

   

Aktualizováno 7. 6. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.