zpět na úvodní stránku

Sekce NLZP

čtvrtek 9. 6. 2022

14.00–15.30

SEKCE NLZP

Předsedající: Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice), Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 1: Project „My Operating Room Nurse Coach“
Škvrňáková J. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 2: Přehled klíčových vlastností nástrojů k hodnocení rizika malnutrice hospitalizovaných pacientů
Blanař V. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 3: Samovyšetření chuti s využitím telemedicíny
Brothánková P. (Pardubická nemocnice a Univerzita Pardubice)

NLZP 4: Ošetřování ran v horních cestách dýchacích a možnosti produktů s proteolytickými enzymy (HCD)
Šimurdová M. (FN Motol Praha)

NLZP 5: Kochleární implantáty
Coufalová K. (FN u sv. Anny Brno)

NLZP 6: Využití epitéz v otorinolaryngologii – kazuistika
Bohušová B. (FN Ostrava)

NLZP 7: Využití Sorelexu v léčbě defektu u muskulokutánního laloku
Lauková Z. (FN Hradec Králové)

NLZP 8: Jak vyhovět lékaři u operace?
Bábíčková V. (FN Ostrava)

NLZP 9: Operační divadlo
Zetková J. (FN u sv. Anny Brno)

   

Aktualizováno 17. 5. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.