zpět na úvodní stránku

Volná sdělení

středa 8. 6. 2022

15.15–16.45

VOLNÁ SDĚLENÍ 1

Slinné žlázy a lícní nerv
Předsedající: Kalfeřt D. (FN Motol Praha), Horáková Z. (FN Olomouc)

VS 1: Epidemiologie karcinomů příušní žlázy v České republice – pilotní studie
Kalfeřt D. (FN Motol Praha)

VS 2: Primární spinocelulární karcinom příušní slinné žlázy – vzácná malignita
Horáková Z. (FN Olomouc)

VS 3: MALT lymfom u pacientů se Sjögrenovým syndromem
Dostálová L. (FN Motol Praha)

VS 4: Chirurgická liečba nádorov priušnej slinnej žľazy – naše skúsenosti
Uhliarová B. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

VS 5: Zkušenosti se strategií sledování u vybraných pacientů s diagnostikovaným Warthinovým tumorem pomocí ultrazvukem řízené biopsie tenkou jehlou (FNAB)
Fíková A. (FN Motol Praha)

VS 6: Syndrom Freyové, komplikace chirurgie příušní žlázy a její moderní terapeutické možnosti
Hudečková M. (FN u sv. Anny v Brně)

VS 7: Co můžeme nabídnout pacientovi s obrnou lícního nervu? – hemihypoglosso-faciální anastomóza
Fík Z. (FN Motol Praha)

VS 8: Komplexní přístup k reanimační chirurgii u pacientů s parézou lícního nervu a hodnocení výsledku rekonstrukce pomocí systému Kinect
Verešpejová Ľ. (FNKV Praha)

 

čtvrtek 9. 6. 2022

09.15–10.45

VOLNÁ SDĚLENÍ 2

Rekonstrukční chirurgie a rinologie
Předsedající: Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice)

VS 9: Estetické zákroky v ORL oblasti
Nedeliak T. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 10: Stopkaté laloky v ére mikrovaskulárnej rekonštrukcie hlavy a krku
Almaši M. (Východoslovenský onkologický ústav, Košice)

VS 11: Kraniofaciální poranění
Blecha J. (ÚVN Praha)

VS 12: Rekurence invertovaného papilomu
Kešner A. (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

VS 13: ORL prístup na tumory sellárnej oblasti – naše skúsenosti 2019–2021
Máčaj M. (Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, Bratislava)

VS 14: Adenómy hypofýzy – výsledky chirurgickej liečby na klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružobmerok – FN
Gregusová M. (FNsP FD Roosevelta, Banská Bystrica)

VS 15: Vliv první zvolené terapie epistaxe na riziko její recidivy
Škopek P. (FN Plzeň)

11.00–12.30

VOLNÁ SDĚLENÍ 3

Štítná žláza a varia
Předsedající: Kraus J. (FTN Praha), Nechojdomová D. (Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

VS 16: Jak uvíznout v síti aneb „kryptokolaps“ zdravotní péče
Kraus J. (FTN Praha)

VS 17: Tumory příušní slinné žlázy – klasifikace dle ESGS (retrospektivní studie)
Šatanková J. (FN Hradec Králové)

VS 18: Operácie štítnej žľazy na Klinike ORL a ChHaK v Bratislave v rokoch 2011–2021
Nechojdomová D. (Univerzitná nemocnica – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava)

VS 19: Vliv poranění Nervus laryngeus superior na kvalitu hlasu po totální tyreoidektomii
Veldová Z. (ÚVN Praha)

VS 20: Middle ear myoclonus jako příčina objektivního tinnitu: Kazuistické sdělení a přehled dosavadní literatury
Bonaventurová M. (FN Motol Praha)

VS 21: Výsledky intraoperačného monitoringu iPTH v súbore Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN v Ružomberku
Koiš D. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 22: Stomatodynie jako možný projev mimojícnového refluxu: pilotní výsledky
Hránková V. (FN Ostrava)

VS 23: Diagnostika heterotopické žaludeční sliznice horního jícnu na Novojičínsku
Enter M. (Nemocnice Nový Jičín)

VS 24: Výsledky léčby hlubokých krčních zánětů na ORL klinice FN Plzeň
Nasswetter J. (FN Plzeň)

15.45–16.45

VOLNÁ SDĚLENÍ 4

Dětská ORL
Předsedající: Dlouhá O. (VFN Praha), Šlapák I. (FN Brno)

VS 25: Genetika maligních nádorů štítné žlázy v dětském věku
Katra R. (FN Motol Praha)

VS 26: APD (auditory processing disorder) u dětí – výsledky dichotických testů
Dlouhá O. (VFN Praha)

VS 27: Rizikové faktory krvácení po adenotomii u dětí – prospektivní studie
Bartoš M. (FN Brno)

VS 28: Krvácení po tonzilektomii
Riant M. (FN Plzeň)

VS 29: Extenzivní parafaryngeální absces u 4měsíčního kojence
Petrová B. (FN Brno)

VS 30: Chirurgické řešení abscesu očnice v dětském věku
Šlapák I. (FN Brno)

VOLNÁ SDĚLENÍ 5

Otologie
Předsedající: Kovář D. (ÚVN Praha), Školoudík L. (FN Hradec Králové)

VS 31: Léze zevního zvukovodu – indikace k chirurgii?
Bandúrová V. (FN Motol Praha)

VS 32: Naše zkušenosti s léčbou maligní externí otitidy a osteomyelitidy baze lební
Mejzlík J. (FN Hradec Králové)

VS 33: Osteomyelitida baze lební – kontroverzní diagnostika a léčba
Mateášiková Z. (FN Olomouc)

VS 34: Život ohrožující komplikace otitis media
Klail P. (FN Plzeň)

VS 35: Kombinovaná sub/premyringická myringoplastika
Kovář D. (ÚVN Praha)

VS 36: Změna chuti po operaci otosklerózy
Školoudík L. (FN Hradec Králové)

 

pátek 10. 6. 2022

09.45–11.15

VOLNÁ SDĚLENÍ 6

Otoneurologie a ušní implantologie
Předsedající: Goljerová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava), Ruml F. (FN Plzeň)

VS 37: Akútne vertigo: príčiny, diagnostika, liečba – 11 ročné skúsenosti
Antalová J. (LF UK a UN Bratislava)

VS 38: Neinvazivní možnosti léčby Menièrovy choroby
Ruml F. (FN Plzeň)

VS 39: Etiológia jednostrannej hluchoty – úskalia a výsledky
Bercíková B. (LF UK a UN Bratislava)

VS 40: Dvě generace sluchových implantátů Bonebridge pro kostní vedení: audiologický přínos a kvalita života u dětí
Šikolová S. (FN Brno)

VS 41: Kochleární implantace v letech 2015–2021 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Tesařová M. (FN Motol Praha)

VS 42: Vplyv malformácií vnútorného ucha na audiologické výsledky po kochleárnej implantácii
Víglaská D. (LF UK a UN Bratislava)

VS 43: Druhostranná kochleární implantace u dospělých pacientů
Kalitová P. (FN Motol Praha)

VS 44: Komplikácie kochleárnej implantácie v súbore DORLK LF UK a NÚDCH v rokoch 2018–2022
Goljerová I. (LF UK a NÚDCH, Bratislava)

12.45–14.15

VOLNÁ SDĚLENÍ 7

Onkologie
Předsedající: Brož M. (FN Olomouc), Holý R. (ÚVN Praha)

VS 45: Využití nové technologie ORBEYE 4K 3D OLYMPUS exoskopu – videomikroskopu v diagnostice nádorů v otorinolaryngologii
Holý R. (ÚVN Praha)

VS 46: Asociace mezi klinickými známkami orofarygeální dysfagie a patologickými nálezy na videofluoroskopii u dětí
Jančíková J. (FN Brno)

VS 47: The dilemma in managing multiple head and neck paragangliomas
Guha A. (FNKV Praha)

VS 48: Význam histopatologického hodnocení resekčních okrajů po endoskopických laserových chordektomiích pro karcinom hlasivky
Votava M. (FN Motol Praha)

VS 49: Vliv intraoperační neuromonitorace u operací v oblasti hlavy a krku na kardiovaskulární systém
Urbániová Z. (FNKV Praha)

VS 50: Krvácení po onkochirurgických výkonech v orofaryngu – vliv ligace vena jugularis interna
Razzouk P. (Pardubická nemocnice)

VS 51: Reiradiácia rekurentných a duplicitných nádorov hlavy a krku
Švajdová M. (ÚVN SNP Ružomberok)

VS 52: Pacient s hlasovou protézou – přehled komplikací a jejich řešení
Brož M. (FN Olomouc)

   

Aktualizováno 23. 5. 2022.
Změna v programu vyhrazena.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.