zpět na úvodní stránku

Výbory

Prezident kongresu

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (KOCHHK FN u sv. Anny a LF MU v Brně)

Vědecký výbor

Členové vědeckého výboru – lékařská sekce
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (KOCHHK FN u sv. Anny a LF MU v Brně)

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (KOCHHK FN Motol a 1. LF UK v Praze)

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. (KOCHHK FN a UK Hradec Králové)

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA (KOCHHK FN a LF OU Ostrava)

Členové vědeckého výboru – lékařská sekce
Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof. (KOCHHK SZU a UNsM v Bratislave)

prof. MUDr. Milan Profant, CSc. (KOCHHK LFUK a UNB v Bratislave)

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH. (KOCHHK LFUK a UNB v Bratislave)

doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD. (KOCHHK LFUK a UNB v Bratislave)

Členové vědeckého výboru – nelékařská sekce

Kamila Mašková, Bc. (KOCHHK FN u sv. Anny a LF MU v Brně)

Mgr. Vít Blanař, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice a KOCHHK Pardubické nemocnice)

Organizační výbor

Členové organizačního výboru

MUDr. Milan Urík, Ph.D. (KDORL FNB a LF MU v Brně)

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (KOCHHK FN u sv. Anny a LF MU v Brně)

MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (KOCHHK FN u sv. Anny a LF MU v Brně)

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (KDORL FNB a LF MU v Brně)

MUDr. Michal Zavadil (ORL odd. VN Brno)

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: orl2022@guarant.cz | Web: www.guarant.cz


© 2021–2022 GUARANT International spol. s r.o.